O nas

Kancelaria Adwokacka Jaromíra Jaroša świadczy pomoc prawną już od 2003 roku. Oferujemy kompleksowe usługi prawne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych. Specjalizujemy się w zakresie prawa cywilnego, handlowego i karnego.

Świadczone przez nas usługi prawne obejmują

konsultacje prawne, opracowywanie ekspertyz i analiz prawnych

sporządzanie dokumentów prawnych i umów, ich analiza i ocena

reprezentacja klienta przy polubownym rozwiązywaniu sporu, arbitrażu

przygotowywanie pozwów, wniosków, odwołań, skarg, stanowisk i innych pism

reprezentowanie klienta przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym Republiki Czeskiej i Sądem Administracyjnym Republiki Czeskiej

obrona klienta w sprawach karnych

reprezentowanie klienta przed organami administracji rządowej i innymi

depozyt adwokacki

inne usługi, np. świadczenie usług prawnych online, przede wszystkim sporządzanie umów

Kancelaria adwokacka współpracuje ze specjalistami z dziedziny prawa oraz dziedzin powiązanych, między innymi z biegłymi sądowymi, komornikami, notariuszami i doradcami podatkowymi.

Usługi

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, przez którą rozumiemy odpowiednie kompetencje i rzetelność naszych pracowników, poważne podchodzenie do spraw, szybkość działania, dyskrecję, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Prawo cywilne

 • windykacja należności (obsługa prawna przy postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym)
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • odpowiedzialność za szkodę
 • autorskie prawo osobowe
 • ochrona praw konsumentów
 • prawo spadkowe

Prawo nieruchomości

 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy w sprawie ustanowienia zabezpieczenia lub służebności
 • umowy najmu
 • zbycie mieszkań
 • pozwy i spory wynikające ze stosunku najmu i in.

Prawo handlowe

 • umowy sprzedaży
 • umowy o dzieło
 • umowy o prowadzenie spraw
 • umowy komisu
 • umowy agencyjne
 • inne umowy przewidziane w kodeksie handlowym
 • zarządzanie należnościami wynikającymi ze stosunków prawnych i handlowych
 • windykacja należności (obsługa prawna przy postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym)
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • pomoc prawna w tworzeniu i działalności bieżącej przedsiębiorstw, w tym spółek, spółdzielni i stowarzyszeń
 • pomoc prawna w przekształcaniu przedsiębiorstw, w tym spółek, spółdzielni i stowarzyszeń (zbycie udziałów, zmiana organów statutowych itd.)
 • usługi prawne w zakresie polityki konkurencji
 • ochrona przed naruszaniem dobrego imienia osób prawnych
 • prawo wekslowe
 • fuzje, akwizycje
 • przetargi publiczne

Prawo karne

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona klienta przed sądem w procesie karnym
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy
 • pomoc prawna świadczona poszkodowanym i reprezentacja ich praw w procesie karnym

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • pomoc prawna w zakresie małżeńskiej wspólności majątkowej
 • pomoc prawna w zakresie praw i obowiązków wynikających ze wspólnego mieszkania małżonków
 • umowy w sprawie organizacji praw i obowiązków wobec małoletnich dzieci
 • ustalanie ojcostwa

Prawo pracy

 • umowy o pracę
 • inne umowy przewidziane w kodeksie pracy
 • dochodzenie roszczeń pracowników i pracodawców przed sądem
 • spory dotyczące nieważności rozwiązania stosunku pracy
 • roszczenia z tytułu odszkodowania za szkody

Prawo upadłościowe

 • przygotowywanie wniosków o upadłość spółki i konsumencką
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowanie wierzycieli w  postępowaniu o charakterze incydentalnym

Prawo administracyjne

 • reprezentacja klienta w postępowaniu administracyjnym (wykroczenia, pozwolenia budowlane i dot. gruntów itd.)
 • postępowania administracyjne

Depozyt adwokacki

W razie potrzeby klient może pozostawić swoje środki finansowe w depozycie adwokackim. Depozyt adwokacki jest usługą realizowaną zgodnie z ustawą nr 85/1996 Dz.U. Rep. Czeskiej o adwokaturze, w późniejszym brzmieniu, oraz zgodnie z orzeczeniem Czeskiej Rady Adwokackiej nr 7/2004 Biuletynu, w sprawie deponowania pieniędzy, papierów wartościowych lub innego majątku klienta u adwokata, na podstawie umowy depozytu zawartej w formie pisemnej między adwokatem i klientem.

Sporządzanie umów online

Kancelaria Adwokacka oferuje usługę sporządzania umów online. Nie ma potrzeby stawiania się osobiście w kancelarii. Wystarczy przesłać nam wszystkie informacje i dokumenty a my prześlemy Państwu naszą opinię oraz informację o dalszym toku postępowania oraz wysokości wynagrodzenia.

Honorarium

Kancelaria Adwokacka z reguły nalicza stawkę godzinową za świadczone usługi. Minimalna wysokość stawki za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 500,- CZK bez VAT, przy czym wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych jest przede wszystkim ustalana w drodze porozumienia z klientem. Na podstawie wzajemnych uzgodnień można ustalić  inny sposób naliczania wynagrodzenia, np. za konkretne czynności, za czas poświęcony danej sprawie, jednorazowe wynagrodzenie, wynagrodzenie uzależnione od wyniku spraw czy ryczałt. Wysokość wynagrodzenia zależy od złożoności zagadnienia prawnego, nakładu pracy i podjętych czynności.

Jeżeli wynagrodzenie za świadczone usługi nie zostanie ustalone w drodze porozumienia z klientem, jego wysokość reguluje rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości nr 177/1996 Dz.U. Rep. Czeskiej, w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Cena za depozyt adwokacki zależy od wysokości deponowanej sumy.

Kontakt

Siedziba firmy Ostrava

V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon (sekretariat): +420 602 292 365
e-mail: sekretariat@jaros-ak.eu
IČ: 623 25 132
ID pola danych: ng4hdex
 

Oddział firmy Vítkov

náměstí Jana Zajíce 3
749 01 Vítkov
telefon (sekretariat): +420 602 292 365
e-mail: sekretariat@jaros-ak.eu

Skontaktuj się z nami

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít