Kdo jsme

Advokátní kancelář Mgr. Jaromíra Jaroše poskytuje profesionální právní služby již
od roku 2003. Nabízí komplexní právní služby jak fyzickým osobám, tak podnikatelským
subjektům, především se specializuje na oblast práva občanského, obchodního
a trestního.

Právní služby zahrnují zejména

poskytování konzultací, posudků, včetně právní analýzy případu

sepisování listin, smluv, případně jejich posuzování

zprostředkování a vedení jednání s protistranou o smírném řešení sporu

sepisování žalob, návrhů, odvolání, odporů, vyjádření, a jiných podání

zastupování před správními a jinými orgány

obhajobu v trestních věcech

zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR

advokátní úschova

další služby např. poskytování online služeb, zejména sepis smluv

Advokátní kancelář spolupracuje s kolegy v oboru, kdy rovněž spolupracuje s dalšími specialisty, např. soudními znalci, exekutory, notáři, daňovými a účetními poradci a jinými odborníky.

Služby

Cílem advokátní kanceláře je poskytování kvalifikované právní pomoci, kdy je
samozřejmostí vysoce odborná právní pomoc, serióznost, rychlost, diskrétnost,
flexibilita a osobní přístup ke klientovi.

Občanské právo

 • vymáhání pohledávek (nalézací i exekuční řízení)
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • odpovědnost za škodu
 • osobnostní práva
 • dědické právo a spory z dědického řízení

Právo nemovitostí

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení zástavního práva nebo věcného břemene
 • nájemní smlouvy
 • převody bytů
 • žaloby a spory z nájemních vztahů aj.

Obchodní právo

 • kupní smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • mandátní smlouvy
 • komisionářské smlouvy
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • další smlouvy podle obchodního zákoníku
 • správa pohledávek z obchodně-právních vztahů
 • vymáhání pohledávek (nalézací i exekuční řízení)
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • právní poradenství obchodním společnostem
 • právní služby v souvislosti se založením a fungováním obchodní společnosti a družstev
 • provádění změn v obchodních společnostech a družstvech (převody podílů, změny statutárních orgánů aj.)
 • právní služby v oblasti hospodářské soutěže
 • ochrana proti zásahům do dobré pověsti právnické osoby
 • směnečné právo
 • fúze, akvizice
 • veřejné zakázky

Trestní právo

 • obhajoba v přípravném trestním řízení
 • obhajoba v trestním řízení před soudy
 • náhrada škody
 • náhrada nemajetkové újmy
 • právní pomoc poškozeným a prosazování jejich práv v trestním řízení

Rodinné právo

 • rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů
 • dohoda o úpravě práv a povinností k nezletilým dětem
 • určení otcovství

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • další smlouvy podle zákoníku práce
 • soudní vymáhání nároků zaměstnance i zaměstnavatele
 • spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • nároky na náhradu škody

Insolvenční právo

 • zpracování insolvenčních návrhů PO i FO
 • přihlášky pohledávek do insolvečního řízení
 • zastupování věřitelů v incidenčních sporech

Správní právo

 • zastupování ve správních řízeních (přestupkové řízení, územní a stavební řízení aj.)
 • správní žaloby

Advokátní úschova

V případě potřeby advokátní kancelář zajišťuje úschovu finančních prostředků klienta do advokátní úschovy. Advokátní úschova je realizována v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, na základě písemné smlouvy o úschově uzavřené mezi advokátem a klientem.

Sepis smluv online

Advokátní kancelář nově nabízí sepis smluv online. Již nemusíte osobně do advokátní kanceláře. Zašlete veškeré podklady k nám do advokátní kanceláře a my Vám obratem sdělíme naše stanovisko, případný další postup a výši odměny.

Odměna

Advokátní kancelář zpravidla účtuje v hodinové sazbě, která činí za každou započatou hodinu práce pro klienta minimálně částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH, přičemž odměna za právní služby je především sjednána na základě dohody s klientem, dle dohody pak lze sjednat:

 • smluvní odměnu úkonovou
 • smluvní odměnu časovou
 • smluvní odměnu jednorázovou
 • smluvní odměnu podílovou
 • smluvní odměnu paušální.

Výše odměny je vždy závislá na náročnosti poskytované služby a množství poskytnutých úkonů právní služby.

Není-li odměna za právní služby sjednána na základě dohody s klientem, řídí se výše odměny za právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Cena za advokátní úschovu je závislá na výši uschovávané částky.

Kontakt

Sídlo Ostrava

V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
telefon (sekretariát): +420 602 292 365
e-mail: sekretariat@jaros-ak.eu
IČ: 623 25 132
ID data boxes: ng4hdex
 

Pobočka Vítkov

náměstí Jana Zajíce 3
749 01 Vítkov
telefon (sekretariát): +420 602 292 365
e-mail: sekretariat@jaros-ak.eu

Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít